Mis geen enkele tip!

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Je gegevens zijn veilig bij ons, je kan op elk moment terug uitschrijven

Volg ons hier:

In 2022 meer appartementen dan woningen

18 februari 2019 | Ik verkoop, Ik zoek een woning

De Vlaamse Confederatie Bouw maakte bekend dat uit cijfers blijkt dat er in 2022 meer appartementen dan woningen zullen zijn in Vlaanderen. Appartementen worden namelijk steeds populairder!

Verdubbeling vergunningen

De Vlaamse Confederatie Bouw berekende dat in de periode van 2011 tot 2018 het aantal vergunde flats bijna verdubbelde: van 16.000 aanvragen in 2011 tot 30.000 aanvragen in 2018. Het aantal woningen bleef in dezelfde periode relatief stabiel.

Zelden nog open bebouwingen

Vooral alleenstaanden hebben het financieel moeilijker om een eigen woning met een groter stuk grond te verwerven. Vandaar dat zij meer hun toevlucht nemen tot een appartement of tot een rij- of hoekwoning dan tot een villa met een grote tuin. In hun verkavelingen bieden de woningbouwers die Batibouw een stand hebben, in belangrijke mate rij- en halfopen nieuwe huizen aan. Open bebouwing komt nog zelden op verkavelingen voor.

Toekomst

Als deze trend zich doorzet, wordt een appartement tegen 2022 het meest voorkomende woningtype in Vlaanderen. Die tendens is te verklaren door de veranderende gezinssamenstelling, waar we steeds meer eenpersoonsgezinnen en koppels zonder kinderen zien. Ook de vraag naar rij- en hoekwoningen neemt toe in vergelijking met de open bebouwing.

Bron: Vlaamse Confederatie Bouw