Mis geen enkele tip!

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Je gegevens zijn veilig bij ons, je kan op elk moment terug uitschrijven

Volg ons hier:

De registratierechten worden verlaagd van 6 naar 3 procent.

30 september 2021 | Ik zoek een woning

Wie vanaf 1 januari 2022 in Vlaanderen een huis of appartement aankoopt om er zelf in te gaan wonen zal kunnen genieten van de verlaging van de registratierechten. Tot op vandaag moest je 6 procent registratierechten betalen, deze dalen naar 3 procent. Tegelijkertijd stijgen de registratierechten wel bij de aankoop van een tweede woning en zal de meeneembaarheid van de rechten verdwijnen.

De voornaamste reden hiervoor is dat de Vlaamse regering de oververhitte woningmarkt wil aanpakken. In de eerste helft van 2021 stegen de woningprijzen maar liefst 5 procent tegenover het vorige jaar. Bij appartementen was dit 4,6 procent. Het wordt dus stilaan onmogelijk voor jonge mensen om een woning aan te kopen.

Daar wil de Vlaamse regeringen dus iets aan doen door vanaf 1 januari 2022 de registratierechten te doen dalen van 6 naar 3 procent. Ze hopen dat dit een enorme stimulans zal zijn voor jonge Vlamingen om toch voor een eigen woning te kiezen. Daar tegenover staat wel dat het tarief voor de tweede, derde,vierde, … woning verhoogt zal worden.

Concreet wil dit zeggen dat je bij de aankoop van een woning van 250.000 euro je momenteel nog 15.000 euro aan registratierechten betaald. Dit zou halveren naar 7.500 euro.

Meeneembaarheid

Tegelijkertijd wordt de meeneembaarheid van registratierechten geleidelijk afgeschaft tegen 2024. De meeneembaarheid werd nu nog vaak gebruikt door jonge gezinnen die eerst iets kleins kopen om dan na enkele jaren over te gaan tot de aankoop van een grotere woning. Tot heden kon je dan een deel van de registratierechten meenemen, binnenkort betaal je de volle pot.

Er komt wel een tussentijdse oplossing want tot 1 januari 2024 zal je kunnen kiezen tussen het voordeel van de meeneembaarheid of de verlaagde registratierechten.

De laatste jaren zijn in Vlaanderen de registratierechten al verschillende keren hervormd. In juni 2018 betaalde je nog 7 procent in de plaats van 10 of 5 procent voor een gezinswoning. In 2020 zijn ze verder verlaagd naar 6 procent om het einde van de woonbonus te compenseren. Wie daarbovenop nog eens koos voor een ingrijpende energetische renovatie betaalt op dit moment nog 5 procent.