Mis geen enkele tip!

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Je gegevens zijn veilig bij ons, je kan op elk moment terug uitschrijven

Volg ons hier:

Deze kosten zijn voor de verkoper.

10 februari 2022 | Ik verkoop

Wanneer je van plan bent om je woning te verkopen zal je een aantal kosten voor je rekening moeten nemen.

Om de verrassing voor te zijn lijsten wij deze op voor jou.

Keuringsverslag van de elektrische installatie

Al sinds 2008 is een verkoper verplicht om een controleverslag van de elektrische installatie te bezorgen aan de koper van de woning. Deze controle moet uitgevoerd worden door een erkende firma en deze kosten zijn dan voor de verkoper. Wanneer deze installatie dateert van voor 1 oktober 1981 en sindsdien niet meer gecontroleerd werd door een erkende organisatie is de controle verplicht. Installaties daterend van voor 1 oktober 1981 en die erna werden uitgebreid, hoeven niet meer op nieuw gekeurd te worden.

Keurt de aangestelde organisatie de elektrische installatie af, dan heb als nieuwe eigenaar maximum 18 maand na het verlijden van de akte om een nieuwe controle te laten uitvoeren.

EPC

Dit staat voor energieprestatiecertificaat en is sinds 2008 verplicht bij de verkoop van woningen en appartementen. Hierbij is dus de verkoper verplicht om dit aan te vragen voor verkoop en zal tussen de 200 à 250 euro kosten.

Bodemattest

Wanneer je een woning of grond verkoopt ben je verplicht in het bezit te zijn van een bodemattest. Dit Bodemattest moet je aanvragen bij OVAM, zij weten of er ooit op die grond een risicoactiviteit werd uitgeoefend. Wanneer dit zo is dan is de verkoper verplicht om op zijn kosten een oriënterend onderzoek te laten uitvoeren door een erkend bodemsaneringsdeskunige. Op basis daarvan zal OVAM daarna bepalen welke maatregelen moeten worden getroffen.

Stookolietank

Wanneer jij in je woning nog een stookolie tank zitten hebt moet deze uiteraard ook gecontroleerd worden. Bij deze controle maakt het Vlaams Gewest een onderscheid tussen een bovengrondse en ondergrondse stookolietank en tussen reservoirs geplaats of in gebruik genomen voor 1 augustus 1995 en na 1 augustus 1995.

Alle reservoirs voor particulieren met een inhoud kleiner dan 5000 liter moeten ook uitgerust zijn met een overvulbeveiligingssysteem. Bijvoorbeeld een fluitje dat een signaal laat horen. Als de tank dan 95% gevuld is valt het fluitsignaal uit.

  1. Bestaande tanks

Een bestaande bovengrondse tank moest al aan een eerste controle onderworpen worden voor 1 augustus 2003. Daarna moeten ze niet meer aan herhalingscontroles onderworpen worden.

Een bestaande ondergrondse tanks van minder dan 5.000 liter moest je al voor 1 augustus 2002 een eerste controle laten uitvoeren. Nadien is een controle om de 5 jaar verplicht.

  • Nieuwe tanks

Wanneer men een nieuwe reservoir plaatst zal dit onder toezicht van een erkend technicus moeten gebeuren en zal er een plaatsingscontrole komen. Deze reservoirs moeten doen een ook overvulbeveiliginssysteem bevatten als ook een kenplaatje en ze moeten beschikken over het conformiteitsattest dat de tankconstructeur aflevert.

Bij nieuwe reservoirs met een inhoud minder dan 5.000 liter moet er na de plaatsingscontrole geen extra herhalingscontroles uitgevoerd worden.

Ontoegankelijke (ondergrondse) reservoirs met een inhoud van minder dan 5000 liter moeten na de plaatsingscontrole wel om de 5 jaar gecontroleerd worden. Deze controle moet gebeuren door een erkend technicus die een conformiteitsattest aflevert. Na de controle plaatst deze een groen, oranje of rood keuringsplaatje op het reservoir. Bij een rood plaatje mag je de reservoir in geen geval laten bijvullen.

Van plan om je woning te verkopen maar geen zin om je hiermee bezig te houden? Verkoop je woning met Century 21 Vast Goed en wij zorgen voor alle nodige documenten!

Jouw woning snel en zorgeloos verkopen?

Vertrouw deze toe aan CENTURY 21,
grijp jouw kans en WIN

 

Vul hieronder je gegevens in en we helpen je graag verder om je deelname te registreren

You have Successfully Subscribed!