Mis geen enkele tip!

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Je gegevens zijn veilig bij ons, je kan op elk moment terug uitschrijven

Volg ons hier:

Dit verandert er in 2021:

7 januari 2021 | Geen categorie

In 2021 veranderen ook een aantal dingen die misschien te maken hebben met jouw woning omtrent de energiefactuur en verbouwingen. Benieuwd of deze veranderingen van toepassing zijn op jouw woning? Wij hebben deze voor jou kort opgesomd:


Sociale energietarieven stijgen


De sociale tarieven voor energie gaan in 2021 eveneens omhoog, het sociaal tarief voor elektriciteit stijgt met 10 % en aardgas met 15 %.
De sociale tarieven zijn de laagste tarieven op de markt, deze worden toegekend aan personen of gezinnen die genieten van bepaalde tegemoetkomingen zoals mensen met een leefloon.


Distributienettarieven dalen opnieuw


De distributienettarieven zijn de tarieven voor de aanleg en het onderhoud van de netten, voor het vervoer van elektriciteit en aardgas en voor de daarbij geleverde diensten. Deze tarieven maken een groot deel uit van de eindfactuur. Opgelet: voor aardgas is eer een lichte stijging en eigenaars van zonnepanelen betalen ook wat extra.


Strengere sancties bij ontbreken van rookmelder in woning


Vanaf 2021 zullen schendingen van de rookmeldersverplichting strenger gesanctioneerd worden in Vlaanderen. Je riskeert voortaan dat je woning ongeschikt verklaard wordt.
Al sinds 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen verplicht een rookmelder of branddetectiesysteem hebben. De verplichting geldt zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont. Tot nu toe werd er met strafpunten gewerkt, en kon men vanaf 15 strafpunten in aanmerking komen voor een ongeschiktheidsverklaring. Het ontbreken van een rookmelder was geen reden om strafpunten te geven, dus kon ook niet leiden tot het ongeschikt verklaren van een woning. Dit systeem van strafpunten verdwijnt nu en elk gebrek wordt op zichzelf bekeken aan de hand van drie categorieën. Het niet hebben van een rookmelder valt vanaf dan onder categorie 2.


Tot 60.000 euro renteloos lenen voor energierenovaties


De Vlaamse regering lanceert ook dit jaar de renteloze energielening. Die is gericht op nieuwe eigenaars die binnen de vijf jaar hun woning of appartement veel energiezuiniger maken. Er komen ook premies zoals EPC-labelpremie en een asbestpremie en sommige bestaande premies worden verhoogd.
Een renteloze energielening sluit je bij een bank af samen met een hypothecair krediet om de woning of het appartement te kopen. Het maximale bedrag van de lening hang af van welk EPC-label de woonst heeft en tot welk label je de woning wil opwaarderen. Opgelet want nog niet elke bank zal deze lening vanaf 1 januari aanbieden. Iedereen die zijn “energie minderwaardige woning” renoveert heeft ook vanaf 2021 recht op een EPC-labelpremie. Deze kan tot 5.000 euro bedragen.
Nog nieuw is de asbestpremie, dit geldt voor mensen die bij het isoleren van hun dak of buitenmuren ook asbest verwijderen, zij krijgen een forfaitaire premie van 8 euro per vierkante meter.


Nieuwe huizen moeten “bijna energieneutraal” zijn


De energie-eisen voor nieuwe huizen in Vlaanderen worden opnieuw strenger. Nieuwe woningen moeten voortaan “bijna energieneutraal” zijn. Dit wil zeggen dat hun E-peil nog maximaal E30 mag bedragen.
Het E-peil is een maat voor het energieverbruik van de woning. De voorbije jaren werd het stelselmatig verstrengd. In 2006 stond het maximale E-peil nog op E100, in 2008 werd dat E80 enzovoort tot vorig jaar E35. Nu wordt dat dus E30.
Dit strengere E-peil geldt voor bouwaanvragen die vanaf 1 januari 2021 worden ingediend. De verstrenging zal in de praktijk niet zo veel gevolgen hebben. Volgens het Vlaamse Energieagentschap blijkt dat het gemiddelde E-peil van bouwaanvragen lager ligt dan E30. 8 op de 10 woningen in 2018 haalden die norm van “bijna energieneutraal” wonen al.

Stookolieketels niet langer toegelaten bij nieuwbouwprojecten


Vanaf 2021 mag er geen gebruik meer gemaakt worden van stookolieketels bij bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties moet vanaf 2021 gekozen worden voor een andere energiedrager. Deze maatregel komt er als gevolg van de Europese Ecodesign-verordening van 2015.
Een bestaande ketel mag wel nog vervangen worden maar het nieuwe toestel moet dan wel voldoen aan de minimumvereisten.

Terugdraaiende teller voor zonnepanelen verdwijnt


Wie in 2021 in Vlaanderen zonnepanelen laat plaatsen, kan geen aanspraak meer maken op de terugdraaiende teller. In de plaats komt er wel een investeringspremie om het plaatsen van pv-installaties aan te moedigen.
Het principe van de terugdraaiende teller verdwijnt ook voor alle installaties die worden gekeurd na 1 januari, dus ook voor wie in de laatste weken van 2020 nog snel zonnepanelen plaatste maar ze niet goedgekeurd kreeg. Deze personen kunnen dus geen niet-verbruikte stroom meer opsparen voor wanneer de zon niet schijnt. “De elektriciteit uit zon die je onmiddellijk verbruikt, is voortaan de rendabelste”, klinkt het bij ODE, het kenniscentrum voor zonne-energie. Om het plaatsen van zonnepanelen toch nog interessant te houden heeft de Vlaamse regering vanaf 1 januari 2021 een nieuw subsidiesysteem in het leven geroepen. Het is een investeringspremie die kan oplopen tot 1.500 euro en afhankelijk is van de grootte van de installatie. Het vermogen van de omvormer moet wel kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 10 kVA.


Btw op afbraak en heropbouw naar 6 pct, en verhoging en verlenging van Vlaamse premie


De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie wordt verlengd tot eind 2022 maar deze wordt ook verhoogd van 7.500 naar 10.000 euro. Vanaf 1 januari 2021 wordt de federale btw-verlaging voor afbreek en heropbouw teruggebracht van 21 naar 6 procent voor het hele land. Deze verlaging geldt wel enkel voor wie niet in aanmerking komt voor de federale btw-maatregel. Die personen kunnen dan vanaf 2021 genieten van de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie genieten.
De bestaande Vlaamse premie zou oorspronkelijk maar tot 2020 lopen, met de verhoging wil Vlaams minister Zuhal Demir zowel renoveerders als de bouwsector een duw in de rug geven. Er wordt een budget van 26 miljoen euro voorzien voor 2021.
De federale regeling bestond al in een verlaging van de btw voor heropbouwprojecten in 32 centrumsteden. Ook deze btw-verlaging wordt verlengd tot eind 2022. De verlaging geldt echter enkel tot 200 m² bewoonbare vloeroppervlakte en voor de enige en eigen woning. De bedoeling ervan is om een belangrijke fiscale stimulans te geven aan zowel de bouwsector als belastingplichtigen.
De Vlaamse premie moet online worden aangevraagd bij het VEKA, het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Dat is vanaf 1 januari de nieuwe naam van het Vlaams Energieagentschap (VEA), dat versterkt wordt met een deel van de afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG) van het departement Omgeving.