Mis geen enkele tip!

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Je gegevens zijn veilig bij ons, je kan op elk moment terug uitschrijven

Volg ons hier:

Hoe meubelen met een huis mee verkopen?

28 augustus 2019 | Ik verkoop

Bij de verkoop van een eigendom neemt de koper wel eens een aantal roerende goederen over zoals gordijnen, bepaalde meubels, op maat gemaakte kasten of verlichting. Hoe kan je in dat geval te werk gaan?

Kan ik meubels mee verkopen?

Het is perfect mogelijk om tegelijk met een woning of appartement ook bepaalde meubels die daarin staan te (ver-)kopen. Belangrijk om weten is dat de koper op de verkoop van deze roerende goederen geen registratierechten verschuldigd is.

Aparte overeenkomst?

Je zou er aan kunnen denken om een aparte overeenkomst op te maken voor het huis en voor de roerende goederen. Dat is echter niet noodzakelijk. Je kan beide ook in één en dezelfde overeenkomst verkopen. In dat geval is het wel belangrijk een aparte prijs op te nemen voor beide, zodat de koper op het gedeelte dat slaat op de roerende goederen geen registratierechten moet betalen.

Koppel de overeenkomsten

Werk je met aparte overeenkomsten, dan is het belangrijk die te ‘koppelen’. Voorzie in de contracten dat ze vervallen als de eraan gekoppelde overeenkomst niet meer plaats vindt. Je wil namelijk vermijden dat je bv. de meubelen moet (ver-)kopen als het onroerend goed uiteindelijk toch niet wordt verkocht.

Correcte prijs

Omdat er op de verkoop van roerende goederen geen registratierechten verschuldigd zijn, kan de neiging groot zijn om de prijs daarvan ‘omhoog’ te drijven en die van het onroerend goed te laten zakken. Doe dat niet. Neem een correcte prijs op voor de roerende goederen en beschrijf in de overeenkomst ook in detail wat er allemaal wordt overgenomen.