Mis geen enkele tip!

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Je gegevens zijn veilig bij ons, je kan op elk moment terug uitschrijven

Volg ons hier:

Vanaf heden kleurcodes in de woningmarkt

29 oktober 2020 | Ik verhuur

De Vlaamse regering heeft afgelopen vrijdag een protocol met coronamaatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd. Aan de hand van kleurcodes zal het duidelijk zijn met welke richtlijnen je als vastgoedprofessional rekening moet houden. De kleurcodes gaan van groen, over geel en oranje tot rood. De minister zal een van de komende dagen code oranje afkondigen. Hierbij wordt een bezichtiging beperkt tot maximaal 2 personen en de vastgoedmakelaar. De maatregelen zijn van toepassing op alles wat met verhuurbemiddeling en rentmeesterschap te maken heeft, maar we adviseren om ze ook voor de verkoopmarkt toe te passen. Dit doen we in samenspraak met het notariaat. Belangrijk om weten: verhuizingen en plaatsbezoeken zullen ook bij code rood kunnen blijven doorgaan, zolang daarvoor de veiligheidsvoorschriften strikt worden gerespecteerd.

Bezichtigingen

Bezichtigingen, verhuizingen en huisbezoeken in functie van verhuring kunnen blijven doorgaan (zelfs in code rood), op uitdrukkelijke voorwaarde dat de algemene voorzorgsmaatregelen worden nageleefd.

Het protocol zegt daarover: ‘Voor huisbezoeken (inclusief bezichtigingen) gelden volgende, bijkomende voorzorgsmaatregelen:

  • Het dragen van een neusmondmasker is verplicht;
  • De ruimten worden voldoende verlucht voor, tijdens en na het huisbezoek;
  • De binnendeuren worden opengezet, zodat bezoekers geen deurklinken moeten aanraken;
  • Personen uit verschillende gezinnen zijn niet onnodig aanwezig in dezelfde ruimte;
  • De bespreking van bepaalde vaststellingen of de beantwoording van vragen gebeurt in de buitenlucht;
  • De organisator van het huisbezoek communiceert deze bijkomende voorzorgsmaatregelen op voorhand naar de betrokken partijen en stelt ontsmettende handgel ter beschikking;
  • Een bezichtiging wordt beperkt tot maximaal 2 personen en eventueel de verhuurder of vastgoedmakelaar.

Kijkdagen

Het protocol verbiedt de organisatie van kijkdagen, met vrije inloop van geïnteresseerde kandidaat-huurders. Enige mogelijke piste is over te schakelen naar vaste afspraken. Zo probeert men mede contacten tussen gezinnen te vermijden.

Verhuizingen en plaatsbeschrijvingen

Onder alle kleurcodes kunnen verhuizingen blijven doorgaan, zowel met als zonder verhuisfirma’s, mits respect voor de algemene voorzorgsmaatregelen.

Wat plaatsbeschrijvingen betreft, geldt dat deze onder code geel kunnen doorgaan conform de algemene veiligheidsvoorschriften. Dit kan dus in aanwezigheid van beide partijen, rekening houdend met de mondmaskerplicht e.d.

Kondigt minister Diependaele evenwel code rood af, dan moét de plaatsbeschrijving worden opgesteld, hetzij door een deskundige (in afwezigheid van de partijen) of door huurder en verhuurder maar waarbij beiden nooit samen in dezelfde ruimte mogen zijn.

Rechten en plichten van huurder en verhuurder

De minister bevestigt in het protocol dat de huurder steeds de huurprijs moet blijven betalen. Evenwel wordt in moeilijke situaties er op aangedrongen dat de verhuurder zich soepel en menselijk zou opstellen. Desgevallend kan de huurder via tussenkomst van het OCMW beroep proberen doen op het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen in geval van tijdelijke betalingsmoeilijkheden.

In code geel blijven de normale onderhouds- en herstellingsverplichtingen gelden. Beslist de minister tot het afkondigen van code rood, dan kunnen enkel dringende herstellingen nog worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen. Andere herstellingen moeten worden uitgesteld.

Van zodra er naar code rood wordt gegaan, is het de bedoeling dat een nieuwe huurovereenkomst bij voorkeur wordt ondertekend per mail of digitaal.